Mentors

Mentors

Mentors

TAJ BASHA SHAIK

ENTERPRISE ARCHITECT (IT)
LinkedIn

Harilal

LinkedIn

Aakarshan Sethi

LinkedIn

Dr.I.Sreenivasulu

LinkedIn

Ali Sadhik Shaik

LinkedIn

Phaneendra Dev Thota

LinkedIn

Dr. Srikant Parthasarathy

LinkedIn

Srirangam Prashanth Kumar

LinkedIn

swapna pattem

LinkedIn

Kaushal Reddy Ottem

LinkedIn

Adarsh

LinkedIn

Uday Kumar

LinkedIn

Dr. SWETHA THIRUCHANURU

LinkedIn

Dr. SWETHA THIRUCHANURU

LinkedIn

Raviteja Arava

LinkedIn

Vikas Kumar Srivastav

LinkedIn

Jayanth Kumar Goparaju

LinkedIn

CHITTA VENKATESWARARAO

LinkedIn

Dr. Vimal Babu

LinkedIn

Dr Pranjal Kumar Phukan

LinkedIn